|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารทั่วไป
ฝ่ายงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
แผนปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคประจวยคีรีขันธ์
แผนปฏิบัติการ ปี2561
ข้อมูลพื้นฐาน
MIS System
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 10  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,000  
เข้าชมปีนี้ : 3,730  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 29,115  

   ประกาศนักเรียน นักศึกษา
กำหนดการพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปี 2560  [อ่าน : 257 ครั้ง]
       กำหนดการพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปี 2560 ..... (อ่านต่อ)  
ลิงค์สมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2561  [อ่าน : 6,934 ครั้ง]
       ลิงค์สมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2561 ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มกรอกประวัติภาษาอังกฤษ  [อ่าน : 655 ครั้ง]
       แบบฟอร์มกรอกประวัติภาษาอังกฤษ ปวช.3 และ ปวส.2 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์

   ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
12 มี.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่ (ร่าง) ขอบเขตงานซื้อ+ประกาศ+เอกสารประกวดราคา+รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  [อ่าน : 90 ครั้ง]
       12 มี.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่ (ร่าง) ขอบเขตงานซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ผู้สนใจเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดง ..... (อ่านต่อ)
06-02-2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  [อ่าน : 2,736 ครั้ง]
       06-02-2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อ  [อ่าน : 2,457 ครั้ง]
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวรับสมัครงาน
25-1-2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 714 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ..... (อ่านต่อ)
23-1-61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 585 ครั้ง]
       23-1-61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..... (อ่านต่อ)
12-01-61 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  [อ่าน : 572 ครั้ง]
       รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด