|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงาน
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 30  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,418  
เข้าชมปีนี้ : 4,506  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 5,067  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ [อ่าน : 90 ครั้ง] การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2559 [อ่าน : 56 ครั้ง]
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ร.ร.ต [อ่าน : 60 ครั้ง] 18/05/2559 :: รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ [อ่าน : 409 ครั้ง]
การอัฟโหลดเอกสาร [อ่าน : 29,511 ครั้ง] ส่วนหัวเว็บไซต์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์009 [อ่าน : 271 ครั้ง]
  NewsPhoto
การอัฟโหลดเอกสาร
อบรมระบบประกันคุณภาพแบบออนไลน์ APACC
กีฬาสี
ประกาศ ปิดอ่าว
ดูรายการทั้งหมด  
 
จัดการข้อมูลฝ่ายงาน
  MN_ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  MN_ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  MN_ฝ่ายวิชาการ
  MN_ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
จัดการขู้อมูลสาขาวิชา
  MN_แผนกวิชาช่างยนต์
  MN_แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  MN_แผนกวิชาช่างเชื่อม
  MN_แผนกวิชาไฟฟ้า
  MN_แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  MN_แผนกวิชาการก่อสร้าง
  MN_แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  MN_แผนกวิชาบัญชี
  MN_แผนกวิชาการตลาด
  MN_แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
  MN_แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
  MN_แผนกเทคนิคพื้นฐาน
  MN_แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ