|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงาน
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อม
แผนกวิชาไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,347  
เข้าชมปีนี้ : 3,058  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 3,619  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
18/05/2559 :: รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ [อ่าน : 343 ครั้ง] การอัฟโหลดเอกสาร [อ่าน : 27,837 ครั้ง]
ส่วนหัวเว็บไซต์แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์009 [อ่าน : 201 ครั้ง] ส่วนหัวเว็บไซต์แผนกต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ [อ่าน : 234 ครั้ง]
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัคร นักศึกษาใหม่ 2559 [อ่าน : 437 ครั้ง] อบรมระบบประกันคุณภาพแบบออนไลน์ APACC [อ่าน : 27,878 ครั้ง]

   ข่าวรับสมัครงาน

   ข่าวประกวดราคา
  NewsPhoto
การอัฟโหลดเอกสาร
อบรมระบบประกันคุณภาพแบบออนไลน์ APACC
กีฬาสี
ประกาศ ปิดอ่าว
ดูรายการทั้งหมด  
 
จัดการข้อมูลฝ่ายงาน
  MN_ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  MN_ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  MN_ฝ่ายวิชาการ
  MN_ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
จัดการขู้อมูลสาขาวิชา
  MN_แผนกวิชาช่างยนต์
  MN_แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  MN_แผนกวิชาช่างเชื่อม
  MN_แผนกวิชาไฟฟ้า
  MN_แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  MN_แผนกวิชาการก่อสร้าง
  MN_แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  MN_แผนกวิชาบัญชี
  MN_แผนกวิชาการตลาด
  MN_แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
  MN_แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
  MN_แผนกเทคนิคพื้นฐาน
  MN_แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ