|  
เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
บุคลากรแผนกวิชาการโรงแรม
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวเรณู ขำทวี
  นางภัทร์ทิญา ระย้าแก้ว
  นายพิชยะ  เกียรติมาลา
E-portfolio
E-portfolio ครูพิชยะ เกียรติมาลา
E-portfolio ครูเรณู ขำทวี
E-portfolio ครูภัทร์ทิญา ระย้าแก้ว
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ภาพกิจกรรมแผนกวิชาการโรงแรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
80 ปีวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 31  
เข้าชมปีนี้ : 2,566  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 25,397  
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   เปิดรับสมัคร 2 ระดับ
1. ระดับ ปวช. สาขาวิชาการโรงแรม
รับสมัครผู้จบวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3  (ม.3) หรือมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 3
   จำนวนที่รับสมัคร 30  คน

2. ระดับ ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม
รับสมัครผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาการโรงแรม
   จำนวนที่รับสมัคร 20  คน