|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ปฏิทินกิจกรรม
สรุปข่าวกิจกรรมประจำเดือน
กลับหน้าวิทยาลัย
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสุนารี  ขุนณรงค์
  นายภูริต หอมทั่ว
  นางสาวมยุรี สันทอง
ข้อมูลนักเรียน
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 196  
เข้าชมปีนี้ : 2,539  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 10,428  
ข้อมูลครู/บุคลากร
ชื่อ-นามสกุล นางสุนารี   ขุนณรงค์
เบอร์โทรศัพท์ :  0832394324
อีเมล์ :  sunaree2004@hotmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  14-02-2559
  สาขาวิชา :  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองผู้อำนวยการ
ตำแหน่งทางบริหาร :  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
วุฒิการศึกษา :   

Type the title here

Type the text here

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  
ประวัติการศึกษา :  
วิชาที่สอน :  
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :