|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
คณะครู-อาจารย์ช่างไฟฟ้ากำลัง
ปรัชญาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/ เอกลักษณ์
กลับหน้าวิทยาลัย
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
หลักสูตรระยะสั้น
ระบบทวิภาคี
ระบบเทียบโอนความรู้ฯ
e-Portfolio ครูช่างไฟฟ้า
นายประวิทย์ ดุษฎี
นายโชติ สัตยพัฒน์
นายสมพงศ์ รัชดาธิกุล
นายวิธาน เรืองฤทธิ์
นายมนตรี เชิญทอง
นางสิริมา ปองรักษ์
นายธำรงศักดิ์ หมินก้าหรีม
นายคเชนท์ ไพรพฤกษ์
นายสามารถ สมบุตร
นายคมสัน กล้าเวช
นายรวี ว่องวิทยา
นางสาวกอบแก้ว อุดมเกษตรรัตน์
นายวิเชียร เกตุแก้ว
นางสาวพัชนิดา แก้วเมือง
ตารางสอนแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1/2561
ตารางสอนครู-อาจารย์รายบุคคล
ตารางสอนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
ครูสามารถ สมบุตร
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
คำสั่งแต่งตั่ง/ไปราชการ
ผู้ดูแลเว็บไซต์
นายวิเชียร เกตุแก้ว
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 192  
เข้าชมปีนี้ : 5,153  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 11,466  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
มินิฮาล๋ฟมาราธอน 80 ปีน้ำเงินขาว [อ่าน : 166 ครั้ง] 80 ปีคืนสู่เหย้า ชาวน้ำเงินขาว [อ่าน : 140 ครั้ง]

   ข่าวกิจกรรม/โครงการ
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสไฟฟ้า [อ่าน : 108 ครั้ง] อาชีวะพัฒนาปี 2561 [อ่าน : 114 ครั้ง]
พิธีไหว้ครูปี 2561 [อ่าน : 124 ครั้ง] อาชีวะพัฒนา ปี 2560 [อ่าน : 525 ครั้ง]

   โครงการสิ่งประดิษฐ์/สื่อการเรียนการสอน

   เอกสารประกอบการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2104  [อ่าน : 97 ครั้ง]
       วิชาหม้อแปลงไฟฟ้า รหัสวิชา 2104-2104 ..... (อ่านต่อ)
วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น  [อ่าน : 100 ครั้ง]
       หน่วยที่ 1 หลักการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์ ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
อาชีวะพัฒนา ปี 2560
ดูรายการทั้งหมด