Home ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์

  ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

  ดัชนีบทความ
  ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
  ระดับชั้นปวช.
  ระดับชั้นปวส.
  ทุกหน้า
  robot

  โครงงานและสิ่งประดิษฐ์นักเรียน-นักศึกษาระดับชั้นปวช.3 และ ปวส.2

  นักเรียน-นักศึกษาในชั้น ปวช.3และปวส.2 ทุกคนต้องจัดทำโคงงานหรือสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์โดยการนำความรู้ตลอดการศึกษาอย่างน้อย คนละ 1 ชิ้นก่อนจบการศึกษาสรุปผลได้ตามตางรางแสดงผลงาน

   


  ระดับชั้นปวช.

  ปี2551

  ปี2552

  ปี2553

  ชื่อโครงงาน

  จำนวน

  ชื่อโครงงาน

  จำนวน

  ชื่อโครงงาน

  จำนวน

   

   

   

   

  เครื่องเตือนน้ำเดือด 100องศา

  1

   

   

   

   

  เครื่องเขย่าแผ่นปริ้น

  1

   

   

   

   

  เพาเวอร์แอมป์ควบคุมอุณหภูมิระบบดิจิตอล

  1

   

   

   

   

  เครื่องฟักไข่

  1

   

   

   

   

  เครื่องอบผ้าลมร้อน

  1

   

   

   

   

  นาฬิกาดิจิตอลขนาดจัมโบ้

  1

   

   

   

   

  หุ่นยนต์ค้นหาสมบัติ

  1

   

   

   

   

  โคมไฟประหยัดพลังงาน

  1

   

   

   

   

  เครื่องเสียงเคลื่อนที่

  1

   

   

   

   

  เครื่องจ่ายน้ำอัตโนมัติ

  1

   

   

   

   

  รวม

  10


  ระดบชั้นปวส.

  ปี2551

  ปี2552

  ปี2553

  ชื่อโครงงาน

  จำนวน

  ชื่อโครงงาน

  จำนวน

  ชื่อโครงงาน

  จำนวน

   

   

   

   

  เครื่องไล่นก

  1

   

   

   

   

  การหาประสิทธิภาพพวงหรีดอิเล็กทรอนิกส์

  1

   

   

   

   

  หุ่นยตน์กู้ภัย

  1

   

   

   

   

  เครื่อง wireless sound system

  1

   

   

   

   

  เครื่องเลือกสัญญาณเสียงด้วยรีโมทคอนโทรล

  1

   

   

   

   

  เครื่องตั้งลูกกอล์ฟ

  1

   

   

   

   

  เครื่องให้อาหารปลา

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  รวม

  7