|  
เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
บุคลากรแผนกวิชาการโรงแรม
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวเรณู ขำทวี
  นางภัทร์ทิญา ระย้าแก้ว
  นายพิชยะ  เกียรติมาลา
E-portfolio
E-portfolio ครูพิชยะ เกียรติมาลา
E-portfolio ครูเรณู ขำทวี
E-portfolio ครูภัทร์ทิญา ระย้าแก้ว
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ภาพกิจกรรมแผนกวิชาการโรงแรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
80 ปีวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 7  
เข้าชมเดือนนี้ : 375  
เข้าชมปีนี้ : 2,475  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 28,687  
ข้อมูลครู/บุคลากร
ชื่อ-นามสกุล นางสาวเรณู  ขำทวี
เบอร์โทรศัพท์ :  0833093661
อีเมล์ :  renoojaja@gmail.com
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  04-01-2560
  สาขาวิชา :  แผนกวิชาการโรงแรม
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :  -
วุฒิการศึกษา :   文学学士
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  网络技术
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  
ประวัติการศึกษา :  巴蜀府汗技术学院
วิชาที่สอน :  泰语打字简介
高级泰语打字
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :