|  
e-portfolio
นายอาทิตย์ สุทธพันธ์
นายเเสนศักดิ์ พรหมมา
นายสุทธิศักดิ์ ปานประดิษฐ
นางสาวจันทิมา พุ่มจันทร์
นายสุรศักดิ์ กล่อมสุวรรณ
นายจักรวรรดิ วงษ์มา
นายพลวัฒน์ จันทร์แจ่ม
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์
  นายกษิดิศ การีชุม
  นายอาทิตย์ สุทธพันธ์​
  นางสาวจันทิมา พุ่มจันทร์
  นายสุรศักดิ์ กล่อมสุวรรณ
  นายจักรวรรดิ วงษ์มา
  นายพลวัฒน์ จันทร์แจ่ม
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
กษิดิศ
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 378  
เข้าชมปีนี้ : 4,856  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 16,089  

   ครูศักดิ์ชัย

   ข่าวประกาศจากครู กษิดิศ
การดาวน์โหลดเอกสาร  [อ่าน : 1,427 ครั้ง]
       การดาวน์โหลด ..... (อ่านต่อ)
กิจกรรมวันรับนักศึกษาโควตา แผนกช่างก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2559  [อ่าน : 1,470 ครั้ง]
       บรรยากาศการรับรายงานตัว ..... (อ่านต่อ)
กิจกรรมงานกีฬาสีประจำปีการศึกษา2558 แผนกช่างก่อสร้าง  [อ่าน : 2,125 ครั้ง]
       บรรยากาศของงานกีฬาสี ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนกช่างก่อสร้างสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ [อ่าน : 580 ครั้ง] ข่าวกีฬา [อ่าน : 625 ครั้ง]
  NewsPhoto
กิจกรรมวันรับนักศึกษาโควตา แผนกช่างก่อสร้าง ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมงานกีฬาสีประจำปีการศึกษา2558 แผนกช่างก่อสร้าง
ดูรายการทั้งหมด