|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคลากร
โครงสร้างการบริหารงาน
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นางสาวกัลยา คำยอด
  นางสาวพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
e -Portfolio ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
e -Portfolio ครูสุมาลี อาภรณ์พินิจเลิศ
e -Portfolio ครูระวีพรรณ จิตต์มนัส
e -Portfolio ครูจิระทิตย์ หาญปรีชา
e -Portfolio ครูกัลยา คำยอด
e -Portfolio ครูศราวุธ สุวรรณ
e -Portfolio ครูแอนนา กาทอง
e -Portfolio ครูพลอยไพลิน แซ่ลิ้ม
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
วิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษาที่ 2561
ปีการศึกษาที่ 2560
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 280  
เข้าชมปีนี้ : 2,638  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 27,139  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ [อ่าน : 366 ครั้ง] งานวิ่ง 80 ปี น้ำเงิน - ขาว มินิฮาล์ฟมาราธอน วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ [อ่าน : 372 ครั้ง]

   ประกาศนักเรียน นักศึกษา
สอบมาตรฐานวิชาชีพ [อ่าน : 343 ครั้ง] สอบ V-Net ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 264 ครั้ง]

   ข่าวสารฝึกประสบการ์วิชาชาชีพ และระบบทวิภาคี

   เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

   กิจกรรมแผนก
เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 214 ครั้ง] แข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 658 ครั้ง]
สิ่งประดิษฐ์ [อ่าน : 637 ครั้ง] ประชุมผู้ปกครอง [อ่าน : 607 ครั้ง]
เข้าร่วมกิจกรรม TO Be Number One [อ่าน : 784 ครั้ง] ปลูกป่าชายเลน [อ่าน : 392 ครั้ง]
  NewsPhoto
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561
สิ่งประดิษฐ์
ประชุมผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรม TO Be Number One
ดูรายการทั้งหมด